г.Костанай, ул.1 Мая, 151, Каб.1

8 (7142) 54-14-69

info@gakogrin.kz

"ОФ Гражданский Альянс
Костанайской области "ГРИН"

www.gakogrin.kz

Общественные слушания в с.Камысты

Общественные слушания в с.Камысты

Общественные слушания в с.Камысты
15.04.2018

179

Қамысты ауылында қоғамдық тыңдауды өткізу туралы ақпарат

Азаматтық қоғамның маңызды институттарының бірі коммерциялық емес ұйымдар болады. Мемлекет ҮЕҰ қызмет ету үшін қолайлы жағдайларды жасайды. Қазіргі уақытта тікелей мемлекеттік қолдаудың үш түрі бар:

  • Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс (2005ж.);

  • мемлекеттік грант (2016ж.);

  • мемлекеттік сыйақы (2017ж.)

Біздің облысымызда салалық мемлекеттік тапсырыс жақсы дамуда. Бұл мәселедегі ең үлкен тәжірибеге Қостанай облысы әкімдігінің Ішкі саясат басқармасы ие. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың конкурс шеңберінде елімізде ең бірінші ҮЕҰ ауылдық ресурстық орталықтары құрылды (2010 ж.). Қамысты ауылындағы қоғамдық тыңдау «Облыстың батыс аймағындағы ҮЕҰ ауылдық ресурстық орталықтарының қызметін ұйымдастыру» әлеуметтік жобаны ұсынуға арналған. Тыңдауға мемлекеттік мекемелердің басшылары мен мамандары, кәсіпорындар, ауыл және ауылдық округтардың әкімдері, қоғамдық бірлестіктердің басшылары, жастар белсенділері, аудандық қоғамдық бірлестіктің және қоғамдық келісу кеңестердің мүшелері, жергілікті қоғамдастықтың жиналыстары, аудандық БАҚ өкілдері шақырылды.

Қоғамдық тыңдау қоғамдастықты ақпараттандыру және жобаларды іске асырудың ашықтығын, нақтылығын қамтамасыз ету туралы ақпарат беру мақсатына арналған.

«Несібе» ҚБ өкілдері жобаның негізгі іс-шаралары туралы ақпаратты берді – оқыту, сұхбат алаңдары, жұмыстың мөлшерлік және сапалық негіздері талқыланды. Тыңдауға қатысушылардың назары жобаны қаржыландыру көлемін арттыруға бағытталған – бұл аудандарда ҮЕҰ ресурстық орталықтарының өкілдіктерінің құрылуымен байланысты. Қамысты ауданындағы РО өкілі ретінде Жаилма ауылының бастама тобының басшысы, белсендісі Шимбат Ақбасова тағайындалды.

Әлеуметтік жобаны, соның ішінде мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты дайындау кезде қойылатын талаптарға байланысты «Жергілікті қоғамдастықтың қажеттіктерін бағалау» әлеуметтік зерттеу нәтижелері қолданылады, жоба шеңберінде жобалық аумақтарда ауылдарда бұл зерттеу өткізіледі. Әлеуметтік серіктестер – ауыл әкімдері мен жергілікті қоғамдастық жиналысының мүшелері жағынан бұл жұмысты жүргізуге жауапты қатысу қажеттілігіне назар аударылды.

Жобаның шеңберінде Ресурстық орталықпен ruh.kz. порталында жобаларды әзірлеуде әдістемелік қолдауды көрсету бойынша қызметтер ұсынылды. Аталған жұмысты орындау үшін азаматтардың өз қоғамдастық қызметіне қатысу белсенділігін арттыру, азаматтарды волонтер қатарларына қатыстыру бойынша, іс жүзіндегі және әлеуетті қайырымдылықтармен әлеуметтік серіктестік бойынша сұхбат алаңдары өткізіледі.

  Жобаның белгілі іс-шарасы ретінде әлеуметтік идеялар мен жобалардың жыл сайынғы аймақтық жәрмеңкелері болады. Бұл жылы жәрмеңке жетінші рет және Денисовка ауылында өткізіледі. Тыңдау қатысушылары аймақтық, облыстық және республикалық деңгейде әлеуметтік жобалардың жәрмеңкесіне қатысу, сондай-ақ жергілікті қоғамдастық мәселелерін шешуге бағытталған жобалар конкурсына қатысу шарттары және өтінімдерді ұсыну мерзімдері туралы ақпаратты алды. Әлеуметтік жобаны әзірлеу кезде ҮЕҰ РО қызметкерлерінен әдістемелік қолдауды алу мүмкіндігіне назар аударылды.

Тыңдаудың барлық қатысушылары оқыту қажеттілігін анықтау үшін сауалнаманы толтырды – сауалнама талдау қорытындысы бойынша ҮЕҰ мектебі тақырыптамасы қалыптасады. Барлығы РО ұсынылатын вебинар-оқыту форматын қолдану мүмкіндігін талқылады.

Сауалнамаларды талдау нәтижелері қатысушылардың іс-шараның мазмұнына қанағаттандырылғанын көрсетті. Бұл күні ниет білдірген қатысушылар «Әлеуметтік жобаны әзірлеу» тақырыбы бойынша шеберлік сабағына қатысты.

Құрметпен, «Несібе» ҚҚ Бас директоры

Жамиля Абдрахманова 
necibe_2014@mail.ru, 8 714 35 2 30 17. 87779006214


Одним из важных институтов гражданского общества являются некоммерческие организации. Государство создаёт благоприятные условия для функционирования НПО. На сегодня существует три вида прямой государственной поддержки:

  • государственный социальный заказ (с 2005г);

  • государственный грант (с 2016г);

  • государственная премия (с 2017г)

В нашей области также развивается отраслевой государственный заказ. Самым большим опытом в этом вопросе обладает Управление внутренней политики акимата Костанайской области. Одними из первых в стране (в 2010г) в рамках конкурса госсоцзаказа были созданы Сельские ресурсные центры НПО. Именно презентации социального проекта «Организация деятельности Сельского ресурсного центра НПО западного региона области» были посвящены общественные слушания в с. Камысты. На слушания были приглашены руководители и специалисты государственных учреждений, предприятий, акимы  сел и сельских округов, руководители общественных объединений, молодёжные активисты, члены районного общественного совета и советов общественного согласия, собраний местного сообщества, представители районных СМИ.

Общественные слушания проведены с целью информирования общественности о и обеспечения открытости, прозрачности о реализации проектов.

Представителями ОФ «Несібе» была представлена информация об основных мероприятиях проекта – обучающих, диалоговых площадках, обсуждены количественные и качественные индикаторы работы. Было обращено внимание участников слушаний на значительное увеличение объёма финансирования проекта – это связано с открытием представительств Ресурсного центра НПО в районах. Представителем РЦ в Камыстинском районе будет гражданский активист, руководитель инициативной группы из с. Жаильма Шимбат Акбасова.

В связи с требованием при разработке социального проекта, в том числе в рамках госсоцзаказа, применять результаты социологического исследования «Оценка потребностей местного сообщества», в рамках проекта будет проведено это исследование в сёлах проектных территорий. Было обращено внимание на необходимость ответственного подхода к проведению этой работы со стороны социальных партнёров – сельских акимов и членов собраний местного сообщества.

Впервые в рамках проекта Ресурсным центром будут оказываться услуги по оказанию методической поддержки в разработке проектов на портал ruh.kz. Для выполнения этой работы будут проведены диалоговые площадки по социальному партнерству с действующими и потенциальными благотворителями, по повышению активности участия граждан в жизни своих сообществ, по привлечению граждан в ряды волонтёров.

  Знаковым мероприятием проекта является ежегодная региональная ярмарка социальных идей и проектов. Ярмарка в этом году проходит в седьмой раз и пройдёт в с. Денисовка. Участники слушаний с интересом восприняли информацию об условиях участия в Ярмарке социальных проектов на региональном, областном и республиканском уровнях, а также конкурсах проектов, направленных на решение проблем местного сообщества, о сроках предоставления заявок. Было обращено внимание на возможность получения методического сопровождения при разработке социального проекта со стороны сотрудников РЦ НПО.

Все участники слушаний заполнили анкеты по выявлению потребности в обучении – по итогам анализа анкет будет сформирована тематика Школы НПО. Обсудили предоставляемую РЦ возможность использования обучающего формата – вебинар.

Результаты анализа анкет свидетельствуют об удовлетворённости участников содержанием мероприятия. В этот же день желающие приняли участие в мастер-классе на тему «Разработка социального проекта».

С уважением, Генеральный директор ОФ "Несібе"
Жамиля Абдрахманова 
necibe_2014@mail.ru, 8 714 35 2 30 17. 87779006214


Возврат к списку

Полезная информация

Информационные ресурсы

Официальный сайт президента Республики Казахстан

www.akorda.kz

Официальный интернет-ресурс акимата Костанайской области

www.kostanay.gov.kz

Информационный портал Костанайской телерадиокомпании "Алау"

www.alau.kz

Официальный сайт региональной газеты "Костанайские новости"

www.kstnews.kz

Информационный портал Гражданского Альянса Казахстана

www.gakaz.kz

Информационный портал Костанайского агентства "ТоболИнфо"

www.tobolinfo.kz